J2 logo
Driftinformation PDF Print E-mail
Monday, 19 April 2010 16:31
DatumNotering
2018-04-19

(07:34) Problem avhjälpt, certifikatet uppdaterat.

2018-04-19

(07:17) Problem med mailserver, startar inte efter förnyat certifikat. Felsökning pågår.

2018-01-27

(12:16) Problemet åtgärdata av Utsikt via Bredbandsbolaget, alla tjänster fungerar.

2018-01-27

(7:00) Servrarna svarar inte (mail, web, svn). Felsökning pågår. Området saknar Internet. Fiberleverantören kontaktas.

(10:50) Utsikt (fiberleverantör) vill att de kontaktas via Bahnhof. Bahnhof kontaktad via kontaktformulär och e-post. Bahnhofs VIP-support saknar kontaktuppgifter.

Eftersom vi inte kan kontakta Utsikt direkt och Bahnhof inte svarar kan det dröja innan de fixar detta. Irriterande.

Fler än vi har samma problem i området (fast via en annan ISP) och de jobbar också med problemet.

2017-03-07

(19:00) Huvudserver och reservserver synkroniserade, alla tjänster fungerar.

2017-03-07

(07:50) Reservservern nere. Fel orsakat av ett längre strömavbrott i Linköping. Reservdelar fås troligen först 10:00.

2017-03-06

(02:00) Huvudservern nere.

2016-10-07

(03:25) Webbservern svarar igen.

2016-10-06

(15:00) Webbservern flyttad till driftservern. Tekniska verkens switch blockerar access. Felanmälan gjord.

2016-07-29

(7:30) Driftserver UPS offline (skadat batteri), hårddisk 0 offline (Seagate är jävla skräp). DNS0, SVN startad på reservserver.

2016-07-28

(15:43) Mailservern svarar inte. Felsökning pågår.

2016-07-01

(13:30) E-postserverns certifikat byts ut. Du kan behöva starta om e-postapplikationen.

2016-06-27

(16:00) Felet avhjälpt.

2016-06-27

(11:10) Driftservern för e-post, revisionshantering och webbsidor svarar inte. Felsökning pågår.

2016-04-07

(12:25) Felet tillfälligt avhjälpt. Den berörda servern kommer att bytas.

2016-04-07

(8:25) Driftservern för e-post, revisionshantering och webbsidor är extremt långsam/onåbar. Möjlig DOS-attack. Felsökning pågår.

2016-02-08

(15:33) Serverparken kan nu nås igen. Bahnhof rapporterar störningar i nätet i Linköping.

2016-02-08

(15:27) Serverparken svarar inte. Troligen fel på fiber. Undersökning pågår.

2016-02-04

(14:00) E-postservern fungerar igen efter omstart, loggarna analyseras för att se vad som orsakade stoppet.

2016-02-04

(09:55) E-postservern går långsamt, möjligen DOS attack. Felsökning pågår.

2016-01-07

(07:15) Felet åtgärdat.

2016-01-07

(05:37) Fel: Serverparken svarar inte. Avbrott på anslutning (utsikt rapporterade störningar igår).

2015-11-12

(14:00) Felet avhjälpt.

2015-11-12

(13:15) Mail tas emot av mailservern men delas inte ut till mailboxarna. Felsökning pågår.

2015-10-26

(21:50) Det verkar som några inte fått informationsmeddelandena och försöker logga in på den gamla servern (som har epost avstängd). Logga in på den nya istället: https://mail.twinspot.net. Notera att du måste godkänna certifikatet.

2015-10-25

(8:10) MX-poster uppdaterade (24h uppdateringsintervall, ändrat till 5min). Epost fungerar senast 8:10 i morgon (Måndag).

Tips till den nya Zimbra-servern.

2015-10-24 (6:00) Mailservrar synkroniserade, ny mailserver online.
2015-10-23 (19:00) Mailservrarna tas offline!
2015-10-17 (17:15) Gamla mailserver Z startad på mainframe 2 (Tor). Ny mailserver ZZ startas på mainframe 1 (Oden)
2013-08-09 (18:00) Felet åtgärdat.
2013-08-09 (13:00) Fel på/överbelastad driftserver. Felsökning pågår. Detta påverkar e-post, webbsidor, dokumenthantering.
2012-12-16 (13:00) Fel åtgärdat.
2012-12-16 (11:00) Fel på nätkoppling till huvudserver. Felsökning pågår.
2012-11-29 (8:38) Fel åtgärdat.
2012-11-29 (7:00) Driftstörningar i underleverantörs nät. Uppkopplingen drabbad till e-post, web, revisionshantering, dns, nedladdningsareor och backuptjänster. Felsökning pågår.
2011-07-14 Felet lokaliserat och åtgärdat av underleverantör. Flytt av e-postserver slutförd.  e-postserver uppe i full hastighet.
2011-07-03 (22:00) Den drabbade e-postservern körs tillfälligt med nedsatt hastighet. Tjänsten fungerar nu i övrigt. Arbete pågår.
2011-07-03 (13:00) Driftstörningar på en mailserver pga tidigare åskoväder. Felsökning pågår.
2011-04-17 (9:40) Ett fel i elnätet påverkade en driftserver. Felet är nu åtgärdat och DNS ska nu fungera igen.
2011-04-17 (8:20) Vi har just nu drftstörningar för anslutning mot DNS, vilket gör att namn->ip uppslagning kan fallera. Felsökning pågår.
2011-04-14 (02:00-04:30) Underleverantör rapporterar Planerat Avbrott Bredband. Uppgradering.
2011-01-30 Bytet av DNS server har genomförts. De domäner som använder våra DNS:er, men som vi inte är agenter för (ni som har registrar SE Direkt mfl), anmodas delegera domänen till följande DNSer:
  • dns0.twinspot.net (81.170.208.180)
  • dns1.twinspot.net (81.170.208.181)
  • dns2.twinspot.net (81.170.208.182)
Tidigare kunder ombeds att flytta sina DNS poster till egen DNS. Om ni ej är kund hos oss kan ni framledes ej heller använda vår DNS.
2010-09-06 (11:55) Underleverantör rapporterar Avbrott Bredband, område Mjärdevi Teknikringen 1H, 1F. Fel på områdesswitch (stadsnätet). Felet åtgärdat.
2010-07-09 (7:45) Felet lokaliserat till Mjärdevi områdesswitch (stadsnätet).Åtgärdat.
2010-07-08 (21:00) Problem med Internetanslutning till båda serverhallarna, vilket kan påverka e-post och webbhotell.
2010-06-10 Felet på 100Mbit anslutning lokaliserat. Utrustning utbytt av underleverantör.
2010-06-08 Driftserver för e-post, svn och webbhotell temporärt flyttad till en 10Mbit/s anslutning medan felsökning pågår.
2010-06-07 Vi har just nu driftstörningar på anslutningen till ett serverrum i Collegium. Detta kan påverka e-post, svn och webbhotell. Felsökning har pågått under helgen och vi arbetar på att lösa problemet.
2010-04-19 Vissa kunder på en äldre driftserver kan ha fått problem med e-posten om säker anslutning används. Det var en uppdatering i fredags som påverkade openssl och stunnel. Felet är nu avhjälpt.
2010-04-19 Kunder anslutna till den nya e-postfunktionen med kalender upplevde problem med att skicka och få in e-post. Felet var ett följdfel från 2010-04-14 och är nu avhjälpt.
2010-04-14 En UPS kortslöts och stoppade en nyare driftserver under en halvtimme. Felet är nu avhjälpt.
2010-03-31 I samband med byte av batterier och inrotering av en ny UPS upptäcktes ett fel som förhindrade två servrar att starta: en gammal driftserver som håller på att fasas ut och en backupserver. Driftservern återtogs i drift under natten, backupservern senare under dagen. Felet är nu avhjälpt.
Last Updated on Friday, 20 April 2018 09:21